Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


logo power Logo Pomorze Zachodnie logo Unia Europejska

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs obsługi i...

Pracodawco, rusza nabór wniosków o finansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcomi ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego z limitu podstawowego środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski można składać od dnia 19.04.2018r. do dnia 30.04.2018r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Giełda Pracy

Giełda pracy- 13.04.2018 r. o godz. 10:00, pok. 5, dla Pracodawcy- NEONET s.a., na stanowisko doradca klienta.

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU GRUPOWYM I PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE !

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór na szkolenie grupowe: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kv. Wnioski można składać do 23.03.2018r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia dla osób powyżej 50. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia dla osób powyżej 50. roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Projekt - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)”

                                                                              ...

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - IV"

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - IV" Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuję, iż rozpoczął realizację projektu: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Projekt - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)”

                                                                              ...

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - IV"

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - IV" Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuję, iż rozpoczął realizację projektu: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu

adres: ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg
tel/fax: 94 352 41 33, 094 352 78 23, 094 354 53 20
e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl
oferty pracy: oferty@kolobrzeg.praca.gov.pl
NIP: 671-16-00-401
REGON: 331036881
    BIP: http://pupkolobrzeg.finn.pl
    WWW: http://kolobrzeg.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę