Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


logo power Logo Fundusze Europejskie Logo Pomorze Zachodnie logo Unia Europejska

Aktualności

Nabór wniosków

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków: na zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej; o...

Nabór wniosków

O refundację: kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia; o dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Informacja

Wynik postępowania zapytania ofertowego dot. szkolenia pn.: "Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego"

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Termin naboru wniosków do dnia 06.11.2017 W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

W związku z planowaną organizacją szkolenia pn.: „Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego" dla 10 osób bezrobotnych zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, do...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Projekt - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)”

                          Projekt – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)" Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ...

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - III"

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - III" Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuję, iż rozpoczął realizację projektu: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Projekt - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)”

                          Projekt – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)" Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ...

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - III"

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - III" Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuję, iż rozpoczął realizację projektu: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu

adres: ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg
tel/fax: 94 352 41 33, 094 352 78 23, 094 354 53 20
e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl
oferty pracy: oferty@kolobrzeg.praca.gov.pl
NIP: 671-16-00-401
REGON: 331036881
    BIP: http://pupkolobrzeg.finn.pl
    WWW: http://kolobrzeg.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę