Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


Aktualności

Zachód Nieruchomości poszukuje franczyzobiorcy

Zachód Nieruchomości poszukuje franczyzobiorcy do przejęcia biura nieruchomości wraz z bazą ofert w Kołobrzegu

Wytyczne w zakresie realizacji szkoleń indywidualnych na 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że przy rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie szkoleń zawodowych ocenie podlega czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiecie kołobrzeskim lub w województwie zachodniopomorskim (w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów,...

KFS - Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż nabór wniosków o refundację pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz nagrody dla osób bezrobotnych do 30 r.ż został wstrzymany ze względu na ograniczone środki finansowe.

Aktualizacja wniosków na subsydiowane formy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że trwa aktualizacja wniosków na subsydiowane formy wsparcia. Aktualne wzory dokumentów wraz z załącznikami zostaną opublikowane wkrótce .

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu

adres: ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg
tel/fax: 94 352 41 33, 094 352 78 23, 094 354 53 20
e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl
oferty pracy: oferty@kolobrzeg.praca.gov.pl
NIP: 671-16-00-401
REGON: 331036881
    BIP: http://pupkolobrzeg.finn.pl
    WWW: http://kolobrzeg.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę