Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


logo power logo Unia Europejska Logo Pomorze Zachodnie Logo Fundusze Europejskie

Aktualności

Nabór wniosków w ramach Rezerwy Ministra

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż otrzymał z Rezerwy Ministra dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia w kwocie 150 000,00 zł

Zapraszamy do udziału w warsztatach "PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ"

W dniu 12.06.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu w sali nr 5 w godzinach 10:00-13:00 odbędą się darmowe warsztaty “Przedsiębiorcą być”.

Składanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przez elektroniczną skrzynkę podawczą

Pracodawcy, którzy składają oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w ilości powyżej 5 miesięcznie proszeni są o składanie dokumentów poprzez stronę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD

Program Specjalny "DOBRY START"

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w 2017 roku rozpoczął realizację programu specjalnego pn.„ Dobry Start” skierowanego do osób bezrobotnych posiadających III profil pomocy.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że do 22 maja 2017 r. trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Po tym okresie nabór wniosków zostaje wstrzymany ze względu na ograniczone środki finansowe

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Projekt – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)”

Projekt – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)" Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że rozpoczął realizację projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim...

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - III"

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - III" Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuję, iż rozpoczął realizację projektu: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Projekt – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)”

Projekt – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)" Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że rozpoczął realizację projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim...

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - III"

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - III" Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuję, iż rozpoczął realizację projektu: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu

adres: ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg
tel/fax: 94 352 41 33, 094 352 78 23, 094 354 53 20
e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl
oferty pracy: oferty@kolobrzeg.praca.gov.pl
NIP: 671-16-00-401
REGON: 331036881
    BIP: http://pupkolobrzeg.finn.pl
    WWW: http://kolobrzeg.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę