Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


Nagłówek

Aktualności

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 19/2018 dnia 24 grudnia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu będzie nieczynny. Dzień 24 grudnia 2018 podlega odpracowaniu w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota)

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Termin naboru wniosków 03.12.2018 r. -07.12.2018 r.

Rekrutacja na projekty wolontariatu europejskiego EVS

Rekrutacja na projekty wolontariatu europejskiego EVS w kilku krajach Europy

Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej

Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE

Informacja dot. zatrudniania cudzoziemców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu informuje, że od dnia 03.12.2018 r. Klienci zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców obsługiwani będą w pok. 10.

To już ostatnia szansa w tym roku, aby otrzymać wsparcie na utworzenie nowego stanowiska pracy !

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że trwa ostatni w tym roku nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Termin naboru wniosków...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Termin naboru wniosków 02.11.2018r. -09.11.2018 r.

Zakończenie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż nabór wniosków na szkolenia indywidualne i grupowe został zakończony.

Pracodawco, to już ostatnia szansa w tym roku, aby przeszkolić swoich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza ostatni w tym roku nabór wniosków w ramach podstawowego limitu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski można składać od dnia 11.10.2018r. do...

Projekt " Zachodniopomorskie Małe Skarby"

Jeżeli jesteś osobą niepracującą i masz dziecko do 3 r.ż, a chcesz powrócić na rynek pracy- ten projekt jest dla Ciebie. Projekt zakłada refundację 95% kosztów pobytu dziecka w...

Zajęcia z podstaw obsługi komputera i Internetu

Zapraszamy!

Informacja dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Sp. z o.o. w Chlebni

Informujemy, że w związku z ustaloną data niewypłacalności firmy "Bezpieczny List" Sp. z o.o. w Chlebni, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wypłaca niezaspokojone świadczenia pracownicze byłym pracownikom firmy. Więcej informacji w tym zakresie znajduje w załączonym niżej komunikacie.

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs kadrowo-księgowy z obsługą programów komputerowych Płatnik, Symfonia”.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego dot. zorganizowania szkolenia pn.: "Kurs kadrowo-księgowy z obsługą programów komputerowych Płatnik, Symfonia”.

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe!

Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? Chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje? Złóż wniosek o skierowanie na szkolenie!

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia !!!

Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy i nie ukończyłeś 30 roku życia? Planujesz podjąć pracę lub działalność gospodarczą w miejscu oddalonym o ponad 80 km od miejsca zamieszkania? – sprawdź szczegółowe warunki przyznawania bonów na zasiedlenie. Być może będziesz mógł ubiegać się o wsparcie z Urzędu Pracy . Powiatowy Urząd Pracy w...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs kadrowo-księgowy z obsługą programów komputerowych Płatnik, Symfonia”.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: Kurs: „Kurs kadrowo-księgowy z obsługą programów komputerowych Płatnik, Symfonia” dla 8 uczestników Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul. Katedralna 46-48 78-100 Kołobrzeg w sekretariacie lub listownie do dnia 15.06.2018r. do 15:30

Informacja dla uczestników programu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja dla uczestników programu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja dla uczestników programu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Informacja dla uczestników programu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra- nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra w wysokości 89 300, 00 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

Klauzula informacyjna dla pracodawców i przedsiębiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż: ...

Klauzula informacyjna dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż: ...

Organizacja szkolenia pn. Kucharz

W związku z planowaną organizacją szkolenia pn. Kucharz dla 5 osób bezrobotnych zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, do składania ofert szkoleniowych.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CHCESZ OTWORZYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ? SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ! TRWA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Termin naboru wniosków 02.05.2018r. do 11.05.2018r

Wybór Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia" Kurs obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV"

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego dot. szkolenia pn.: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV"

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy, do składania we wskazanym terminie ofert szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs obsługi i...

Giełda Pracy

Giełda pracy- 13.04.2018 r. o godz. 10:00, pok. 5, dla Pracodawcy- NEONET s.a., na stanowisko doradca klienta.

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU GRUPOWYM I PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE !

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór na szkolenie grupowe: Kurs obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kv. Wnioski można składać do 23.03.2018r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia dla osób powyżej 50. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia dla osób powyżej 50. roku życia.

Pracodawco zorganizuj staż lub skorzystaj z prac interwencyjnych !

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu zaprasza pracodawców do współpracy w zakresie organizacji staży lub skorzystania z prac interwencyjnych.

Zmiania numeru konta - cudzoziemcy

Informujemy o zmianie numeru konta od 01.03.2018 r. celem dokonania opłaty za złożenie wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (jego przedłużenia) lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

PRACODAWCO! ZYSKAJ Z KOŁOBRZESKIM URZĘDEM PRACY !

Zapraszamy obecnych i przyszłych pracodawców na prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu szkolenie w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej (nr 01) w Urzędzie Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej 48A w Kołobrzegu.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Termin naboru wniosku 06.02.2018r. do 23.02.2018r.

Pracodawco, skorzystaj z refundacji kosztów zatrudnienia!

Jesteś pracodawcą lub przedsiębiorcą? Planujesz zatrudnić pracownika ? Skorzystaj z refundacji lub stażu !

Informacja dla Pracodawców

Informacja dla Pracodawców ws. cudzoziemców

Pracodawco, rusza nabór wniosków o finansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski można składać od dnia 26.01.2018r. do dnia 12.02.2018r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu. Informacje na temat naboru W sprawie Krajowego...

Rekrutacja do Jednoski Wojskowej nr 4071 w Żaganiu

Rekrutacja do Jednostki Wojskowej w Żaganiu

PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż od 19.01.2018 r. w siedzibie Urzędu w Kołobrzegu ul. Katedralna 46 - 48, będą wydawane PIT-11 tj. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób bezrobotnych

Zatrudnianie cudzoziemców

Zezwolenie na pracę sezonową oraz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Nabór wniosków

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków: na zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej; o...

Nabór wniosków

O refundację: kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia; o dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Informacja

Wynik postępowania zapytania ofertowego dot. szkolenia pn.: "Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego"

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Termin naboru wniosków do dnia 06.11.2017 W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

W związku z planowaną organizacją szkolenia pn.: „Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego" dla 10 osób bezrobotnych zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, do...

INFORMACJA

Wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat-kobieta lub 65 lat-mężczyzna zostaną z dniem 01.10.2017 r. pozbawione statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w szkoleniu "Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego"

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach realizacji Projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim III” w ramach Osi priorytetowej VI, Działanie 6.5, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór o wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Nabór wniosków o przyznanie refundacji przez okres 12 miesięcy dla bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na dofinansowanie wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Nabór wniosków trwa do 29.09.2017 r. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul....

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków w miesiącu wrześniu br. trwa od 04.09.2017 r. do 15.09.2017 r. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul. Katedralna 46-48, w godz....

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi po dniu 31.12.2018 r.

Od 01.09.2017 r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.

Wyświetlanie 1 - 50 z 71 rezultatów.
Pozycji na stronę: 50

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę