Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków

  W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków: na zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej; o...

 • Nabór wniosków

  O refundację: kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia; o dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 • Informacja

  Wynik postępowania zapytania ofertowego dot. szkolenia pn.: "Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego"

 • Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Termin naboru wniosków do dnia 06.11.2017 W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

  W związku z planowaną organizacją szkolenia pn.: „Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego" dla 10 osób bezrobotnych zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, do...

 • INFORMACJA

  Wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat-kobieta lub 65 lat-mężczyzna zostaną z dniem 01.10.2017 r. pozbawione statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 • Nabór wniosków o przyznanie refundacji przez okres 12 miesięcy dla bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na dofinansowanie wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Nabór wniosków trwa do 29.09.2017 r. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul....

 • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków w miesiącu wrześniu br. trwa od 04.09.2017 r. do 15.09.2017 r. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul. Katedralna 46-48, w godz....

 • Nabór wniosków - KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza dodatkowy nabór wniosków na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Termin naboru od 04.07.2017 r. do 14.07.2017 r., w godz. 7.30-15.30 Dokumenty do pobrania   ...

 • Program Specjalny "DOBRY START"

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w 2017 roku rozpoczął realizację programu specjalnego pn.„ Dobry Start” skierowanego do osób bezrobotnych posiadających III profil pomocy.

 • Nabór wniosków na prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych na okres 9 miesięcy, tj. 6 miesięcy refundacji + 3 miesiące obowiązkowego zatrudnienia po okresie refundacji

 • Wytyczne w zakresie realizacji szkoleń indywidualnych na 2017 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że przy rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie szkoleń zawodowych ocenie podlega czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiecie kołobrzeskim lub w województwie zachodniopomorskim (w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów,...

 • KFS - Nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 • PIT-11 dot. osób, które w 2016 r. pobierały stypendium – staż

  Z projektu: "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kołobrzeskim" lub "Aktywizacja osób młodych pozostających bez prawa w Powiecie Kołobrzeskim" nie będą wystawiane informacje o uzyskanych dochodach.

 • Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych - nowy zapis w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu informuje, że od dnia 01.01.2017 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje nowy zapis dotyczący przyznania prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę