Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


Nagłówek

Aktualności

Organizacja szkolenia pn. Kucharz

W związku z planowaną organizacją szkolenia pn. Kucharz dla 5 osób bezrobotnych zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, do składania ofert szkoleniowych.

Giełda Pracy

Giełda pracy- 13.04.2018 r. o godz. 10:00, pok. 5, dla Pracodawcy- NEONET s.a., na stanowisko doradca klienta.

Zmiania numeru konta - cudzoziemcy

Informujemy o zmianie numeru konta od 01.03.2018 r. celem dokonania opłaty za złożenie wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (jego przedłużenia) lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż od 19.01.2018 r. w siedzibie Urzędu w Kołobrzegu ul. Katedralna 46 - 48, będą wydawane PIT-11 tj. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób bezrobotnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę