Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o przyznanie refundacji przez okres 12 miesięcy dla bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na dofinansowanie wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Nabór wniosków trwa do 29.09.2017 r. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul....

 • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków w miesiącu wrześniu br. trwa od 04.09.2017 r. do 15.09.2017 r. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul. Katedralna 46-48, w godz....

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że z dniem 15 lipca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

  Jednocześnie tut. Urząd informuje, że na podstawie §11 ust. 1 w/w rozporządzenia złożone i nierozpatrzone przed 1 lipca 2017 r. wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostaną rozpatrzone w najbliższym czasie...

 • Nabór wniosków - KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza dodatkowy nabór wniosków na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Termin naboru od 04.07.2017 r. do 14.07.2017 r., w godz. 7.30-15.30 Dokumenty do pobrania   ...

 • Nabór wniosków w ramach Rezerwy Ministra

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż otrzymał z Rezerwy Ministra dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia w kwocie 150 000,00 zł

 • Zapraszamy do udziału w warsztatach "PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ"

  W dniu 12.06.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu w sali nr 5 w godzinach 10:00-13:00 odbędą się darmowe warsztaty “Przedsiębiorcą być”.

 • Program Specjalny "DOBRY START"

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w 2017 roku rozpoczął realizację programu specjalnego pn.„ Dobry Start” skierowanego do osób bezrobotnych posiadających III profil pomocy.

 • Nabór wniosków na prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych na okres 9 miesięcy, tj. 6 miesięcy refundacji + 3 miesiące obowiązkowego zatrudnienia po okresie refundacji

 • Wytyczne w zakresie realizacji szkoleń indywidualnych na 2017 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że przy rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie szkoleń zawodowych ocenie podlega czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiecie kołobrzeskim lub w województwie zachodniopomorskim (w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów,...

 • KFS - Nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 • Wstrzymanie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż nabór wniosków o refundację pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz nagrody dla osób bezrobotnych do 30 r.ż został wstrzymany ze względu na ograniczone środki finansowe.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  .

 • PIT-11 dot. osób, które w 2016 r. pobierały stypendium – staż

  Z projektu: "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kołobrzeskim" lub "Aktywizacja osób młodych pozostających bez prawa w Powiecie Kołobrzeskim" nie będą wystawiane informacje o uzyskanych dochodach.

 • Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych - nowy zapis w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu informuje, że od dnia 01.01.2017 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje nowy zapis dotyczący przyznania prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 • Zmiany w wydawaniu zaświadczeń - opłata skarbowa

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że jako jednostka organizacyjna powiatu, wykonująca zadania w imieniu organu administracji publicznej jakim jest Starosta Kołobrzeski zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1827).

 • Zmiana pokoi, w których obsługiwani będą pracodawcy

  Informujemy, że od dnia 19.12.2016 r. nastąpi zmiana pokoi, w których obsługiwani będą pracodawcy

 • Bon na zasiedlenie zakończenie naboru

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że posiada środki celem wydatkowania w ramach realizacji formy wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 • Zakończenie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych został zakończony.    

 • Zakończenie naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, informuje że  nabór wniosków o refundację pracodawcy/przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych do 30 r ż. został zakończony

 • Zakończenie naboru wniosków-dotacja na podjęcie działalności gospodarczej.

  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż w związku z oszczędnościami posiada środki z Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra „art. 49" na przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego

  Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego dot. szkolenia  pn.:  "Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego". Załączniki Informacja o wyniku postepowania ofertowego.pdf (pdf, 83 KB) ...

 • Plan zajęć warsztatowych planowanych przez CIiPKZ w Koszalinie i w Szczecinie

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych:

Wyświetlanie 101 - 122 z 122 rezultatów.
Pozycji na stronę: 50

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę