Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


Nagłówek

Aktualności

PIT za 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że zakończył wysyłkę informacji podatkowych PIT-11 za 2017 r.

PRACODAWCO! ZYSKAJ Z KOŁOBRZESKIM URZĘDEM PRACY !

Zapraszamy obecnych i przyszłych pracodawców na prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu szkolenie w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej (nr 01) w Urzędzie Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej 48A w Kołobrzegu.

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe!

Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? Chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje? Złóż wniosek o skierowanie na szkolenie!

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Termin naboru wniosku 06.02.2018r. do 23.02.2018r.

Pracodawco, skorzystaj z refundacji kosztów zatrudnienia!

Jesteś pracodawcą lub przedsiębiorcą? Planujesz zatrudnić pracownika ? Skorzystaj z refundacji lub stażu !

Informacja dla Pracodawców

Informacja dla Pracodawców ws. cudzoziemców

Pracodawco, rusza nabór wniosków o finansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski można składać od dnia 26.01.2018r. do dnia 12.02.2018r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu. Informacje na temat naboru W sprawie Krajowego...

Rekrutacja do Jednoski Wojskowej nr 4071 w Żaganiu

Rekrutacja do Jednostki Wojskowej w Żaganiu

PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż od 19.01.2018 r. w siedzibie Urzędu w Kołobrzegu ul. Katedralna 46 - 48, będą wydawane PIT-11 tj. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób bezrobotnych

CIiPKZ w Koszalinie i Szczecinie zaprasza na zajęcia grupowe

Zajęcia odbywają się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, Centrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej oraz w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, Centrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej

Zatrudnianie cudzoziemców

Zezwolenie na pracę sezonową oraz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Nabór wniosków

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków: na zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej; o...

Nabór wniosków

O refundację: kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia; o dofinansowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Informacja

Wynik postępowania zapytania ofertowego dot. szkolenia pn.: "Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego"

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Termin naboru wniosków do dnia 06.11.2017 W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

W związku z planowaną organizacją szkolenia pn.: „Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego" dla 10 osób bezrobotnych zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, do...

INFORMACJA

Wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat-kobieta lub 65 lat-mężczyzna zostaną z dniem 01.10.2017 r. pozbawione statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w szkoleniu "Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego"

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w ramach realizacji Projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim III” w ramach Osi priorytetowej VI, Działanie 6.5, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór o wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Nabór wniosków o przyznanie refundacji przez okres 12 miesięcy dla bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na dofinansowanie wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Nabór wniosków trwa do 29.09.2017 r. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul....

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków w miesiącu wrześniu br. trwa od 04.09.2017 r. do 15.09.2017 r. Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu ul. Katedralna 46-48, w godz....

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi po dniu 31.12.2018 r.

Od 01.09.2017 r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że z dniem 15 lipca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

Jednocześnie tut. Urząd informuje, że na podstawie §11 ust. 1 w/w rozporządzenia złożone i nierozpatrzone przed 1 lipca 2017 r. wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostaną rozpatrzone w najbliższym czasie...

Nabór wniosków - KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza dodatkowy nabór wniosków na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Termin naboru od 04.07.2017 r. do 14.07.2017 r., w godz. 7.30-15.30 Dokumenty do pobrania   ...

Nabór wniosków w ramach Rezerwy Ministra

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż otrzymał z Rezerwy Ministra dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia w kwocie 150 000,00 zł

Zapraszamy do udziału w warsztatach "PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ"

W dniu 12.06.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu w sali nr 5 w godzinach 10:00-13:00 odbędą się darmowe warsztaty “Przedsiębiorcą być”.

Program Specjalny "DOBRY START"

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu w 2017 roku rozpoczął realizację programu specjalnego pn.„ Dobry Start” skierowanego do osób bezrobotnych posiadających III profil pomocy.

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych na okres 9 miesięcy, tj. 6 miesięcy refundacji + 3 miesiące obowiązkowego zatrudnienia po okresie refundacji

Giełda Pracy 28.04.2017 - Jeronimo Martins Polska S.A. (Biedronka)

W dniu 28.04.2017 w godz. 8-14, w sali nr 5 (sala zajęć grupowych) odbędzie się Giełda Pracy dla pracodawcy Jeronimo Martins Polska S.A. na stanowisko magazynier (10 osób).

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych

Wytyczne w zakresie realizacji szkoleń indywidualnych na 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że przy rozpatrywaniu wniosków o sfinansowanie szkoleń zawodowych ocenie podlega czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiecie kołobrzeskim lub w województwie zachodniopomorskim (w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów,...

KFS - Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż nabór wniosków o refundację pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz nagrody dla osób bezrobotnych do 30 r.ż został wstrzymany ze względu na ograniczone środki finansowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

.

PIT-11 dot. osób, które w 2016 r. pobierały stypendium – staż

Z projektu: "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kołobrzeskim" lub "Aktywizacja osób młodych pozostających bez prawa w Powiecie Kołobrzeskim" nie będą wystawiane informacje o uzyskanych dochodach.

Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych - nowy zapis w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu informuje, że od dnia 01.01.2017 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje nowy zapis dotyczący przyznania prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zmiany w wydawaniu zaświadczeń - opłata skarbowa

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że jako jednostka organizacyjna powiatu, wykonująca zadania w imieniu organu administracji publicznej jakim jest Starosta Kołobrzeski zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1827).

Zmiana pokoi, w których obsługiwani będą pracodawcy

Informujemy, że od dnia 19.12.2016 r. nastąpi zmiana pokoi, w których obsługiwani będą pracodawcy

Bon na zasiedlenie zakończenie naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że posiada środki celem wydatkowania w ramach realizacji formy wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Zakończenie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych został zakończony.    

Zakończenie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, informuje że  nabór wniosków o refundację pracodawcy/przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia dla osób bezrobotnych do 30 r ż. został zakończony

Zakończenie naboru wniosków- refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż w związku z oszczędnościami posiada środki z Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra „art. 49" na doposażone stanowiska pracy

Zakończenie naboru wniosków-dotacja na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż w związku z oszczędnościami posiada środki z Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra „art. 49" na przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego dot. szkolenia  pn.:  "Magazynier z obsługą programu magazynowego i wózka jezdniowego". Załączniki Informacja o wyniku postepowania ofertowego.pdf ...

Plan zajęć warsztatowych planowanych przez CIiPKZ w Koszalinie i w Szczecinie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę